Ostření pil

Ostření pilových kotoučů a listů.

Brousíme pilové kotouče a lišty pro soukromé osoby, ale i pro dřevozpracující firmy, které nemají potřebné zařízení. Veškeré broušení provádíme na brousících automatech v krátkých dodacích lhůtách.