Durelis desky

Durélis / Populair – vlhkuodolné konstrukční desky

Konstrukční desky Durélis / Populair nabízíme v provedení s perem a drážkou po celém obvodu . Označení desky PD4.

Vlastnosti konstrukčních desek Durelis / Populair

Jedná se o konstrukční mikroštěpkovou desku s třískami rozloženými všemi směry ve všech vrstvách. Tato konstrukční deska je určena k nosným účelům. Technologie výroby zaručuje výborné pevnostní vlastnosti jak v podélné ose, tak i v ose příčné, plně srovnatelné s klasickým OSB3.

V závislosti na vlhkostních podmínkách se deska rozpíná / smršťuje, byť v menším rozsahu než připouští standart E1. Vlhku odolná alternativa OSB 3 desek. Skladování vertikálně ( na hraně), jen je li zabráněno přímému kontaktu se zemí.

Výhodou Durelis / Populair desek je skloubení vysoké pevnosti s možností velmi dobrého opracování vrtáním, řezáním, apod., bez vyštipování jednotlivých štěpek. Durelis / Populair deska se vyznačuje vysokou tuhostí a tvrdým, nebroušeným povrchem s velmi kvalitní povrchovou úpravou, která umožňuje velmi dobré použití i pod vrchní krytiny typu linoleum, bez násladného proznačení textury desky (jako k tomu dochází např. při použití OSB). Impregnační vodovzdorné látky dodávají této desce typickou tmavě zelenou barvu. Jako pojivo je použito vysoce kvalitní melaminové lepidlo, díky kterému i ve vlhkém prostředí deska drží svoji základní tloušťku, vykazuje minimální bobtnání a rozměrové změny. Zároveň však splňuje emisní normy E1 (nábytkářství, podlahy apod.).

Oblasti použití Durelis / Populair desek

Durelis / Populair je vodovzdorná obkladová deska vhodná i do vlhkého prostředí. Deska může být použita ve stavebnictví (záklopy střech, stropů a podlah), nosné díly pro dřevostavby, bednění, vertikální obklady (opláštění stěn), obalový průmysl, nábytkářský průmysl atd.

Deska Durelis / Populair může být použita v provozní třídě 1 nebo 2 (teplotní, vlhkostní omezení okolního prostředí) v souladu s bezpečnostními třídy 1 a 2, dle EN 353-3. Desky nesmějí být vystaveny během a po instalaci přímému kontaktu s vodou. Skladovány musí být v suchých větraných prostorách, na paletách nebo dostatečném počtu příčných prokladů.

V závislosti na vlhkostních podmínkách se deska Durelis / Populair rozpíná nebo smršťuje, byť v menším rozsahu než připouští standart E1. Proto musí být při montáži počítáno s dilatačními spárami. Maximální výměra plochy bez dilatační spáry je 100 m2. Při montáži podlah o jakékoliv výměře musí být dodržena obvodová dilatace min. 15 mm (popř. dilatace doporučena projektantem) od obvodových stěn.

Ceník desek Durelis / Populair

Pro dostupnost a cenu desek Durelis / Populair nás prosím telefonicky kontaktujte

rozměr desky : 2476 mm x 810 mm

Obecná pravidla použití
Durelis/Populair
pevnostní třída – P5

Deska může být použita v provozní třídě 2 (teplotní, vlhkostní omezení okolního prostředí) a v souladu s bezpečnostním zařízením tř. i a 2, dle EN 353-3. Desky nesmějí být vystaveny během a po instalaci přímému kontaktu s vodou. Skladovány musí být v suchých větraných prostorách na paletách nebo podkladech. Skladování vertikálně /na hraně), jen je li zabráněno přímému kontaktu se zemí.

V závislosti na vlhkosti a teplotním podmínkám se deska rozpíná nebo smršťuje, byť v menším rozsahu než připouští norma. Proto musí být při mo ntáži počítáno s dilatačními spárami min. 4 mm, popř. dilatací stanovenou projektantem. Desky musejí být před instalací aklimatizovány s prostředím, ve kterém budou použity.

Snadno se dělí řezáním, vhodný pro šroubované spoje – pro řezání a vrtání je třeba používat vhodné nářadí.

Použití desek  Durelis/Populair ve střešní konstrukci

Osová vzdálenost podpěrMinimální tloušťka
do 600 mm15 mm
do 800 mm18 mm
do 1000 mm22 mm

Uvedené tloušťky desek jsou pouze orientační, přesné je nutné řešit dle výpočtu konkrétního statického zatížení.

Doporučená vzdálenost spojovaních prvků v ploše desky 
sklon 40° a více150 mm
sklon 30-40°200 mm
sklon méně než 30°300 mm

vzdálenost po obvodu desky: 150vmm
vzdálenost od okraje desky: min. 20 mm

Použití desek  Durelis/ Populair v konstrukci podlah

Osová vzdálenost podpěrMinimální tloušťka desky
do 400 mm15 mm
do 600 mm18 mm
do 750 mm22 mm
do 900 mm25 mm

Uvedené tloušťky desek jsou pouze orientační, přesné je nutné řešit dle výpočtu konkrétního statického zatížení a použití podlahové konstrukce na nosný rošt nebo plovoucí.

Doporučená vzdálenost spojovaních prvků v ploše desky300 mm
Doporučená vzdálenost spojovaních prvků po obvodu desky150 mm

vzdálenost od okraje desky: min. 20 mm
dilatace po obvodu konstrukce: min. 15mm/4m

Podlahová konstrukce je možná v provedení na nosný rošt nebo jako plovoucí konstrukce. U plovoucí konstrukce je většinou vhodnější provést skladbu tvořenou dvěma deskami min. tl. 18 mm, křižně na sebe.

Použití desek  Durelis/Populair v konstrukci stěn

Tloušťka deskyPo obvodu deskyV ploše desky
do 12 mm100 mm200 mm
12-15 mm125 mm250 mm
15-22 mm150 mm300 mm

vzdálenost od okraje desky min. 20 mm
doporučená min. tloušťka desky 12 mm

Všeobecná doporučení

  • • hřebíky délky 2.5 x tl. použité desky, min 40 mm, nejlépe spirálové
  • • vruty délky 2.5 x tl. desky, min. 35 mm
  • • desky v provedení PD4 (TG4), mají rubovou a lácovou stranu. Při sesazování vzniká na rubové diletační mezera
  • • při použití desek PD4 (TG4), v konstrukci podlah je vhodné ke zvýšení tuhosti slepit spoje vhodným lepidlem (např. polyuratan)
  • • při použití desek SE (rovná hrana), musí být dodržena diletační spára mezi deskami min. 4 mm

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKČNÍCH DESEK DURELIS

Technická charakteristika
+standart
Jednotka Průměrné hodnoty Porovnání
Durélis/Populair OSB3
Tloušťka EN 324-1 mm >9-12 >13-20 >20-25 6-10 >10-<18 18-25
Měrná hmotnost EN 323 Kg/m3 720 700 700 640 630 610
Obsah vlhkosti EN 322 % 6-10 5-12
Paropropustnost u +-40 +-50 +-50 +-50
5/95 procent barevný tón 5/95 procent barevný tón
Pevnost v ohybu EN 310 N/mm2 18 16 14 11-22 10-20 9-18
Modul pružnosti EN 310 N/mm2 2550 2400 2150 1400-3500
Pevnost v tahu EN 319 N/mm2 0,45 0,45 0,40 0,34 0,32 0,30
Bobtnání/24h EN 317 % 11 10 10 15 15 15
Pevnost v tahu po opakovanym testu EN 321 varianta 1 N/mm2 0,25 0,22 0,20 0,18 0,15 0,13
Bobtnání po opakovaným testu EN 321 varianta 1 % 12,0 12,0 12,0