OSB desky

OSB desky

Dřevotřískové OSB desky

Oriented Strand Board – desky z orientovaných plochých třísek

OSB jsou vícevrstvé desky vyráběné z plochých třísek smrkového nebo borovicového dřeva, které jsou plošně lisované. Třísky jsou na povrchu orientované v jednom směru, ve středu jsou zpravidla orientované kolmo na vnější lamely nebo náhodně. Ke spojení třísek je užito umělé (melamin-formaldehydové) pryskyřice. Díky této konstrukci jsou pro ně charakteristické dobré mechanické i fyzikální vlastnosti.

Základní popis OSB desek

 • velkoplošný nosný materiál s velkou tuhostí a pevností
 • dobré tepelněizolační i akustické parametry
 • zdravotní nezávadnost
 • snadná montáž a opracování

Desky mají širokou škálu použití jak v interiéru tak v exteriéru. Dají se dobře opracovávat, podobně jako masivní dřevo. Mají dostatečnou pevnost v obou směrech desky a považují se za nosný materiál, ale ve směru hlavní osy je pevnost 3x vyšší než ve směru vedlejší osy. Za hlavní osu se považuje směr třísek vnějších vrstev desky.

Přednosti a možnosti použití OSB desek

 • plošný konstrukční materiál dřevostaveb
 • nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb i nosníky
 • nosné a nášlapné vrstvy podlah
 • bednění, dočasné opláštění, zakrytí, oplocení
 • obalový materiál
 • truhlářství,nábytkové konstrukce
 • dekorace, konstrukce pro výtvarníky a filmaře

OSB Desky – Ceník

Formát desky: 2500 x 675mm

Tloušťka Cena za m2 bez DPH
12 mm183,00 Kč
12 mm – paleta159,00 Kč
15 mm230,00 Kč
15 mm – paleta199,00 Kč
18 mm274,00 Kč
18 mm – paleta238,00 Kč
22 mm336,00 Kč
22 mm – paleta291,00 Kč
25 mm382,00 Kč
25 mm – paleta331,00 Kč

Rozdělení OSB desek

Podle prostředí, ve kterém jsou OSB použity se rozdělují na:

OSB-2: Jsou určeny pro použití v suchém prostředí – interiéry. Nosné desky pro třídu vlhkosti 1, při teplotě 20°C
relativní vlhkost vzduchu výrazně nepřevyšuje 65%.

OSB-3: Jsou určeny pro použití ve vlhkém prostředí – venkovní prostředí. Nosné desky pro třídu vlhkosti 2, při teplotě
20°C relativní vlhkost vzduchu výrazně nepřevyšuje 85%.

OSB-4: Jsou určeny pro použití ve vlhkém prostředí a se zvýšeným mechanickým namáháním – exteriér. Nosné desky
pro třídu vlhkosti 2, při teplotě 20°C relativní vlhkost vzduchu výrazně nepřevyšuje 85%.