OSB desky

OSB desky

Dřevotřískové OSB desky

Oriented Strand Board – desky z orientovaných plochých třísek

OSB jsou vícevrstvé desky vyráběné z plochých třísek smrkového nebo borovicového dřeva, které jsou plošně lisované. Třísky jsou na povrchu orientované v jednom směru, ve středu jsou zpravidla orientované kolmo na vnější lamely nebo náhodně. Ke spojení třísek je užito umělé (melamin-formaldehydové) pryskyřice. Díky této konstrukci jsou pro ně charakteristické dobré mechanické i fyzikální vlastnosti.

Základní popis OSB desek

 • velkoplošný nosný materiál s velkou tuhostí a pevností
 • dobré tepelněizolační i akustické parametry
 • zdravotní nezávadnost
 • snadná montáž a opracování

Desky mají širokou škálu použití jak v interiéru tak v exteriéru. Dají se dobře opracovávat, podobně jako masivní dřevo. Mají dostatečnou pevnost v obou směrech desky a považují se za nosný materiál, ale ve směru hlavní osy je pevnost 3x vyšší než ve směru vedlejší osy. Za hlavní osu se považuje směr třísek vnějších vrstev desky.

Přednosti a možnosti použití OSB desek

 • plošný konstrukční materiál dřevostaveb
 • nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb i nosníky
 • nosné a nášlapné vrstvy podlah
 • bednění, dočasné opláštění, zakrytí, oplocení
 • obalový materiál
 • truhlářství,nábytkové konstrukce
 • dekorace, konstrukce pro výtvarníky a filmaře

OSB Desky – Ceník

Formát desky: 2500 x 675mm

Tloušťka Cena za m2 bez DPH
12 mm104,00 Kč
15 mm129,00 Kč
18 mm155,00 Kč
22 mm189,00 Kč
25 mm220,00 Kč

Rozdělení OSB desek

Podle prostředí, ve kterém jsou OSB použity se rozdělují na:

OSB-2: Jsou určeny pro použití v suchém prostředí – interiéry. Nosné desky pro třídu vlhkosti 1, při teplotě 20°C
relativní vlhkost vzduchu výrazně nepřevyšuje 65%.

OSB-3: Jsou určeny pro použití ve vlhkém prostředí – venkovní prostředí. Nosné desky pro třídu vlhkosti 2, při teplotě
20°C relativní vlhkost vzduchu výrazně nepřevyšuje 85%.

OSB-4: Jsou určeny pro použití ve vlhkém prostředí a se zvýšeným mechanickým namáháním – exteriér. Nosné desky
pro třídu vlhkosti 2, při teplotě 20°C relativní vlhkost vzduchu výrazně nepřevyšuje 85%.